Umożliwia łatwiejsze łączenie dociętych elementów.