Powstał w wyniku
naszych własnych
kilkunastoletnich doświadczeń
związanych z budową kominków.

.